8-SQL DERSLERİ – CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, DROP, ALTER

320
görünümler

Bu dersimizde sql de create , insert , update , delete , truncate , drop ve later konularına değineceğiz.

CREATE VE INSERT INTO

CREATE kelime anlamı olarak yaratmak,oluşturmaktır. SQL de CREATE deyimi tablo ve view gibi bir veritabanı nesnesi yaratmayı sağlar. Veritabanın üzerinde bir tablo yaratmak için CREATE deyimini kullanıcaz. 

createtableTablomuzun adı Musteri ve kolonlarının adı da IDAdi ve Soyadi dır. Tabloyu oluştururken kolon adından sonra tür tipini belirtmemiz lazım. Şimdi bu oluşturduğumuz tabloyu çağıralım.

createsql2

Musteri tablomuzu çağırdık. Kolonlar oluştu gördüğünüz gibi ancak kolonlara veri girişi yapmadığımız için şuan boş geldiler. Kolonları doldurmak için INSERT INTO deyimini kullanırız. INSERT INTO tabloya veri girmek için kullanılır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim.

insertintosqlINSERT INTO dan Tablo adımız ve parantez açıp tablodaki kolonlarımızın adınız yazdık. Parantezi kapattıktan sonra VALUES yazıp tekrar parantez açtık ve Kolon sırasına göre değerleri yazdık. Birinci kolonumuz ID olduğu için ve türüde INT(integer) olduğu için sayısal bir değer yazdık.

(Bu araya dipnot geçmek istiyorum. Normalde ID lerin değerleri yukarda yaptığım gibi elle girilmez. ID leri primary key yaparız ve auto incrementini 1 yaptıktan sonra ID her bir kayıt eklendiğinde otomatik olarak artar. Yukarda yaptığım örnek olsun diye bu şekilde yaptım.)

İkinci ve üçüncü kolonlarımızda sırasıyla Adi ve Soyadi olduğu için ve türüde  varchar olduğu için isimleri yazdık. Burda dikkat etmeniz gereken bi husus var oda tabloyu oluştururken varchar içinde (15) diye yazılıydı. Bu şu demektir. En fazla 15 karakter yazabilirsiniz. Eğer ki veri girme işleminde 15 karakterden daha fazla bir karakterde isim yazsaydık bu işlem hata verirdi ve gerçekleşmezdi. Sonuç olarak tablomuza değerleri atadık ve SELECT ile tablomuzu çağırdığımızda kayıtları görmüş olduk. Şimdi bir sonraki konumuz olan UPDATE e geçiyoruz.

UPDATE

UPDATE  tablodaki verileri güncellemek için kullanılır. Genellikle güncelleştirilecek satırı belirtmek için WHERE sözcüğüyle kullanılır. Mevcut bir tablodaki satırları değiştirmek için UPDATE deyimi kullanılır. UPDATE deyimi sadece bir tablo üzerinde kullanılmalıdır. UPDATE deyimi ile SET ve WHERE sözcüğü kullanılır. SET sözcüğü değiştirilecek kolonları ve değerleri belirtir. WHERE sözcüğü ise değiştirilecek satırı belirtir.

Şimdi bir örnekle bunu açıklayalım.

updatesqlKullanım biçimi UPDATE tabloadi SET kolonadi = ifade WHERE arama_koşulu şeklindedir. Yani ID si 1 olan Musteri tablosundaki Adi adlı kolonun içini Merve ismiyle değiştir.

DELETE VE TRUNCATE

Bir tablodaki verileri silmek için DELETE komutu kullanılır. Kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

deletesql

İkiside bir tablodaki verileri silmek için kullanılır. Ancak ikisi arasında şöyle bir fark vardır. Musteri tablosundaki ID lerimiz otomatik olarak artsaydı TRUNCATE ile sildiğimizde tekrardan veri ekleseydik ID yine 1 den başlayacaktı. Ancak DELETE ile sildiğimiz zaman en son ID miz kaçtı? 5. Yeni bir veri eklediğimizde ID yi 6 dan başlatıcaktı. Aralarındaki tek fark bu. Bu arada TRUNCATE performans olarak DELETE den çok daha hızlıdır.

Silme işlemleri bu şekilde yapıyoruz peki tabloyu temenni nasıl yok ederiz.

Bunun için de DROP komutunu kullanırız.

DROP

droptablesql

DROP TABLE ve ardından tablo adını yazarız. DROP kullandığımız için Musteri tablosunun verileri ve tablo silinmis oldu. Tekrardan oluşturmak için tekrardan CREATE etmek gerekir.

ALTER

Tablomuza bir kolon daha eklemek istersek aşağıdaki şekilde yapmamız gerekir.

altertable

ALTER daha önce yaratılmış nesnenin değiştirilmesini sağlar. Örneğin yukardaki örneğimizde Musteri tablomuza yeni bir kolon ekledik ve ardından SELECT ile tablomuzu çağırdık. Değişiklik yapmamız gerektiği zaman ALTER deyimini kullanırız. Yukardaki örneğimizde Cinsiyet adında yeni bir kolon ekledik ve içine veri girişi yapmadığımız için bütün satırları NULL olarak geldi.

Peki bu kolonu çıkarmak istersek ne yapıcaz?

Aşağıdaki örnekte de bunu gösterelim.

alterdrop

Kolonu çıkarma işlemide bir değişiklik olduğu için yine ALTER TABLE tabloadını yazdık. DROP COLUMN yazıp ardından kaldırmak istediğimiz kolonun adını yazıp tekrardan SELECT ile tabloyu çağırdığımızda Cinsiyet kolonunun kaldırıldığını görürüz.

Şimdi geçen derste de öğrendiklerimizi birleştirip complex bir örnek yapalım.

complexsqlYukardaki sonuçta gördüğünüz gibi 1 numaralı ID ye bayan yazdırdı diğerlerine de bay yazdırdık. Önce Sayac la beraber kaç tane müşteri var onu bulduk. ID ler 1 den başladığı için ve düzenli olarak arttığı için bizde 1 den başlattık. Ondan sonra eğer ID si 1 ise  müşteri UPDATE ettik ve her seferinde müşteri sayısını 1 artırdık. Eğer değilse bunu bay olarak verdik.

Bir sonraki derse geçmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz