4-SQL DERSLERİ | COUNT, MAX, MİN, SUM, AVARAGE

44
görünümler

COUNT bize bir grup içindeki kayıt sayısını verir . Yani başka bir deyişle  bütün satırların sayısını döndürmek için kullanılır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim.

sqlcountYukarda “Product” tablosundaki toplam kayıt sayısını bulduk. “AS” den sonraki kısım alyanstır. Kolona isim vermek için yazılır. Toplam kayıt 504 olarak bulduk. Sağlamasını yapmak isteyenler “Select * from Production.Product p” yazıp toplam kayıt sayısını sağ aşağıdaki kısımda görebilir.

MAX tagı ifade içindeki en büyük değeri döndürür. Yani tablo içinde belirtilen sutun içindeki en büyük değeri bulur.

Aşağıdaki örneği inceleyelim.

sqlmaxYukardaki örneklerde önce ” Product “ tablosundaki ” SafetyStockLevel “ deki en büyük değeri bulduk. Sonraki örnektede yine ” Product “ tablosundaki ” ReorderPoint “ teki en büyük değeri bulmuş olduk.

Ayni şekilde en küçük değeride bulmak için ” MIN “ tagını kullanıyoruz.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

sqlminYukardaki örneklerde önce ” Product “ tablosundaki ” SafetyStockLevel “ deki en küçük değeri bulduk. Sonraki örnekte de yine ” Product “ tablosundaki ” ReorderPoint “ teki en küçük değeri bulmuş olduk.

AVARAGE tagı bir grup içindeki değerlerin ortalamasını döndürür. NULL değerler dikkate alınmaz. Örneğin bir kolonumuzda 10 tane kayıt var ve kayıtların toplamı 500 ise AVG toplam kayıtı toplam kayıt sayına bölüp ortalama değeri bulur.

Şimdi örneğini inceleyelim.

avgsqlYukardaki örnekte ” Product “ tablosunun ” ReorderPoint “ kolonundaki kayıtların ortalama değerini bulduk.

SUM tagı değerlerin toplamını verir.SUM fonksiyonu sadece sayısal alanlarda kullanılır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim.

sumsqlYukardaki örnekte ” Product “  tablosundaki  ” SafetyStockLevel ” kolonundaki değerlerin toplamını bulduk.

Bir sonraki derse geçmek için tıklayınız.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz